ว่าด้วยสังคมวิทยาเศรษฐกิจกับการวิพากษ์สังคม

Bonefeld, Werner orcid.org/0000-0001-6709-5313 (2017) ว่าด้วยสังคมวิทยาเศรษฐกิจกับการวิพากษ์สังคม. Vibhasa. pp. 178-188.

Metadata

Authors/Creators:
Dates:
  • Published: 2017
Institution: The University of York
Academic Units: The University of York > Faculty of Social Sciences (York) > Politics (York)
Depositing User: Pure (York)
Date Deposited: 20 Jun 2017 13:45
Last Modified: 17 May 2023 23:09
Status: Published
Refereed: Yes

Download

Filename: _.pdf

Description: ว่าด้วยสังคมวิทยาเศรษฐกิจกับการวิพากษ์สังคม

Share / Export

Statistics