เศรษฐกิจเสรีกับรัฐที่เข้มแข็ง: บทบันทึกบางประการว่าด้วยรัฐ : Some notes on the state

Bonefeld, Werner orcid.org/0000-0001-6709-5313 (2016) เศรษฐกิจเสรีกับรัฐที่เข้มแข็ง: บทบันทึกบางประการว่าด้วยรัฐ : Some notes on the state. SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES. pp. 1-25.

Metadata

Authors/Creators:
Copyright, Publisher and Additional Information: (c) 2016, วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities).
Dates:
  • Published: 2016
Institution: The University of York
Academic Units: The University of York > Faculty of Social Sciences (York) > Politics (York)
Depositing User: Pure (York)
Date Deposited: 14 Nov 2016 11:53
Last Modified: 07 Dec 2022 10:58
Status: Published
Refereed: No
Related URLs:

Download

Filename: 66956_156644_1_SM_1.pdf

Description: 66956-156644-1-SM-1

Export

Statistics